Things To Do in Bang Bao Beach, Restaurants in Bang Bao Beach